Disclaimer

Deze projectwebsite is opgezet is vanuit een informatief oogpunt met als doel een complexe materie overzichtelijk en toegankelijk te maken, zodat het brede publiek kan kennisnemen van het project. Wanneer er verschillen of interpretaties voorkomen tussen de informatie die via de website of andere kanalen verspreid wordt en de formele dossierstukken en plannen, dan hebben deze laatste altijd voorrang, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Voor de participatie en bij het opstellen van suggesties, opmerkingen, bezwaren, beroepen,… dient men zich te baseren op de gegevens uit de formele dossierstukken en plannen. De firma De Kock NV houdt zich het recht voor om, in het kader van het verstrekken van heldere en correcte informatie, de informatie die via de website of andere kanalen wordt verspreid op elk moment aan te vullen, bij te stellen of te verwijderen wanneer zij dit noodzakelijk acht.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x