Procedure omgevingsvergunningsaanvraag

Nadat het milieueffectenrapport MER werd aangepast aan het scopingsadvies is het voortraject van het MER doorlopen. Op 20 september 2021 werd de omgevingsvergunningsaanvraag samen met het definitieve MER ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. De omgevingsvergunning combineert de vroegere milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning. 

Deze aanvraag werd op 27 december 2021 volledig en ontvankelijk verklaard. Het eerste openbaar onderzoek liep vanaf 10 januari 2022 tot en met 8 februari 2022. In deze periode werd een online informatievergadering georganiseerd waarbij het project en het milieueffectenrapport werden toegelicht. Indien u niet aanwezig kon zijn, kan u de informatievergadering herbekijken op de website van de gemeente

Omdat er nadien een beperkte projectwijziging werd aangevraagd, werd een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd vanaf vrijdag 25 maart 2022 t.e.m. 23 april 2022. 

Indien u dit zou wensen, kan u tijdens het openbaar onderzoek een opmerking of bezwaar indienen. Dit kan online via het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid, per e-mail aan omgeving@huldenberg.be of per brief aan de gemeente Huldenberg op volgend adres:

Administratief centrum Huldenberg
Ter attentie van college van burgemeester en schepenen
Gemeenteplein 1
3040 Huldenberg

Gelijklopend met het openbaar onderzoek zullen de adviesinstanties een kopie van de omgevingsvergunningsaanvraag ontvangen zodat ze hun advies in hun respectievelijke vakgebieden kunnen uitbrengen.

Eveneens gelijklopend met het openbaar onderzoek, zal het definitieve MER aan het Team MER van de Vlaamse Overheid bezorgd worden voor de definitieve goedkeuring.

Alle bezwaren, alsook de adviezen verkregen door de adviesinstanties, en de beslissing van team MER over het project-MER, worden vervolgens besproken op de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) waarna de POVC een advies uitbrengt aan de Deputatie van de provincie Vlaams Brabant.

Tot slot zal de Deputatie van de provincie Vlaams Brabant een beslissing nemen, uiterlijk 130 dagen na de beslissing met betrekking tot de volledigheid en ontvankelijkheid van het dossier. Deze beslissing zal kenbaar worden gemaakt doormiddel van een aanplakking langs de site van het project.

Op 16 juni 2022 werd een omgevingsvergunning verkregen.


Procedure omgevingsvergunningsaanvraag

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x